Đăng Nhập
Bảng Giá Dịch Vụ
  • VN-100: 1GB RAM - 1vCore => 120K VNĐ
  • VN-150: 2GB RAM - 1vCore => 170K VNĐ
  • VN-200: 2GB RAM - 2vCore => 220K VNĐ